energia

Fima Plastisavio produkuje 1,6 MW energii dzięki nowoczesnemu systemowi regeneracji

Większa część wyprodukowanej energii jest wykorzystywana w zakładzie podczas cykli produkcyjnych (energia elektryczna, chłodnicza, parowa), Nadmiar energii jest przesyłany do zarządcy krajowej sieci energetycznej i sprzedawany.

Dzięki takiej inwestycji, firma Plastisavio SpA zróżnicowała swoją produkcję wchodząc na rynek energetyczny i stając się głównym dostawcą w Valle del Savio.


Terra!

Vai alla pagina di questo elemento...

Terra!

Vai alla pagina di questo elemento...

Fuoco!

Vai alla pagina di questo elemento...

Aria!

Vai alla pagina di questo elemento...

Aria!

Vai alla pagina di questo elemento...